Rozwód z obcokrajowcem w Polsce – wszystko co musisz wiedzie

Rozwód niewątpliwie nie należy do przyjemnych przeżyć, jednak trzeba do niego podejść bardzo rzetelnie, by móc go przeprowadzić. Czasem trzeba do tego dobrze znać prawo rodzinne Łódź jest miejscem, gdzie jest wiele kancelarii prawnych, które się w tym specjalizują, więc nie ma problemu z otrzymaniem pomocy.

Sam rozwój zazwyczaj jest dość skomplikowanym procesem, który nastręcza obydwu stronom wielu kłopotów organizacyjnych. Nie dość, że trzeba dokładnie opisać okoliczności, przez które małżonkowie decydują się na rozwód, to jeszcze niezbędne jest spełnienie wszystkich wymagań formalnych. Nawet w normalnych okolicznościach bywa to problematyczne i zazwyczaj niezbędna okazuje się pomoc adwokata. Sprawa jednak może skomplikować się jeszcze bardziej, gdy w grę wchodzi rozwód z obcokrajowcem. Wtedy od strony prawnej sytuacji komplikuje się jeszcze bardziej, choć w sprzyjających okolicznościach uzyskanie rozwodu nie powinno być dużym kłopotem.

Rozwód, a podstawa prawna

Jeśli współmałżonek jest obcokrajowcem, nadal można przeprowadzić rozwód w Polsce. Muszą jednak zaistnieć określone okoliczności, a ponadto należy wyróżnić dwie sytuacje. Nieco inaczej przebiega cały proces, jeśli jedno z małżonków jest obywatelem Polski, a drugie obywatelem Unii Europejskiej, a inaczej, gdy jest obywatelem kraju spoza Unii. Gdy chodzi o osobę z Unii Europejskiej, cały proces jest regulowany specjalnym rozporządzeniem WE nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. Zawiera ono wytyczne dotyczące uznawania y wydawania orzeczeń w sprawach małżeńskich, a także w sprawach dotyczących rodzicielstwa. To w tamtym rozporządzeniu można szukać w razie czego informacji dotyczących zasad udzielania rozwodów międzynarodowych. Dotyczy to także spraw separacyjnych.

Jeśli jednak współmałżonek pochodzi spoza Unii Europejskiej, sprawa będzie rozstrzygana z mocy Kodeksu Cywilnego, a dokładnie na podstawie części dotyczącej jurysdykcji krajowej. Nie zawsze polski sąd będzie właściwym, dla orzeczenia rozwodu.

Rozwód z obcokrajowcem, a wybór sądu

W przypadku rozwodu, obywateli krajów Unii europejskiej, właściwym sądem, będzie sad z kraju, na terenie, którego zamieszkują. Jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana, będzie to sąd z kraju, na terenie którego małżonkowie mieli ostatnio miejsce stałego pobytu, z wyszczególnieniem tego, że muszą tam nadal mieszkać. Jeśli jednak miejsca zamieszkania się różnią, będzie to sąd z miejsca zamieszkania pozwanego. Niestety sytuacja może być jeszcze bardziej skomplikowana, więc przed rozpoczęciem sprawy, warto skorzystać z usług adwokata, który specjalizuje się w tego typu sprawach i ma w nich odpowiednio duże doświadczenie.

Jeśli współmałżonek pochodzi spoza Unii Europejskiej, sądem właściwym będzie ten z kraju, w którym małżonkowie aktualnie zamieszkują. Może to być jednak również ostatnie miejsce stałego pobytu w Polsce, o ile nadal jeden ze współmałżonków zamieszkuje w Polsce. Sprawa staje się nieco mniej skomplikowana, gdy obydwoje małżonków ma polski paszport. Nawet jeśli jedna ze stron ma też obywatelstwo innego kraju, sprawa rozwodowa może zostać przeprowadzona w polskim sądzie według przepisów polskiego prawa.

Jakie praw obowiązuje podczas rozwodu międzynarodowego?

Podczas rozwodu międzynarodowego obowiązuje polskie prawo wtedy, gdy obydwoje małżonkowie mają polski paszport. Wtedy stosowane są przepisy polskiego Kodeksu Rodzinnego. Jeśli zaś nie ma wspólnego prawa ojczystego, zawsze stosuje się prawo kraju, w którym małżonkowie mają miejsce zamieszkania, co oznacza, że nie zawsze będzie to Polska. Jeśli brak jest wspólnego miejsca zamieszkania, stosuje się prawo kraju, w którym małżonkowie ostatnio razem mieszkali. Bywa tak, że miejsce ostatniego wspólnego pobytu jest nieustalone, a wtedy stosuje się prawo polskie.

Warto zaznaczyć, że przed powrotem złożeniem wniosku o rozwód, należy wrócić do Polski na sześć miesięcy wcześniej. Jeśli zaś sąd zza granicy orzeknie rozwód, to podlega on uznaniu przez polskie instytucje państwowe, w tym sąd.

Post Author: ds_admin