×

Jak radzić sobie z presją i manipulacją?

Jak radzić sobie z presją i manipulacją?

W codziennym życiu często spotykamy się z sytuacjami, kiedy inni ludzie chcą wywrzeć na nas presję. Na szczęście psycholodzy opracowali trzy podstawowe techniki radzenia sobie z takimi przypadkami.
Pierwszym sposobem jest technika asertywnej odmowy. Po pierwsze, musimy wyraźnie i jasno zakomunikować, że się na coś nie zgadzamy. Człowiek ogólnie nie lubi odmawiać i często jest to niezręczne, ale jeśli zgoda nie leży w naszym interesie należy powiedzieć słowo,,nie” bez lęku i złości, określić czego nie zamierzamy zrobić i podać krótkie uzasadnienie. Warto podać racjonalne, prawdziwe przyczyny odmowy.
Drugą techniką jest technika stawiania granic. Polega ona na tym, że informujemy osobę, która robi coś nie tak – np. ,,Pan mi przerywa”, następnie dołączyć do tego prośbę lub żądanie, np. ,,proszę dać mi dokończyć”. Jeśli to nie poskutkuje, należy zapowiedzieć sankcję, dla przykładu,,jeśli Pan nie przestanie, skończymy rozmowę”. Zazwyczaj w tym momencie druga osoba skończy nam przeszkadzać, natomiast w przeciwnym wypadku należy być osobą konsekwentną i wykonać zapowiedzianą sankcję.
Ostatnią metodą jest technika demaskowania aluzji bądź też zwana techniką konkretyzowania zarzutów. Można ją zastosować, kiedy podlegamy nieuzasadnionej krytyce. Polega na zindywidualizowaniu zarzutów i na skonkretyzowaniu ich. Kiedy ktoś zarzuca, że,,wszyscy biznesmeni to oszuści”, należy powiedzieć,,ja jestem biznesmenem, co konkretnie ma mi Pan do zarzucenia?”. Zazwyczaj zapytana osoba będzie miała problem z odpowiedzią na to pytanie i przestanie wywierać na nas presję.

You May Have Missed