Nowy szlak turystyczny w Katowicach i jednocześnie nowe oznaczenie punktu widokowego.

 Nowy szlak turystyczny w Katowicach.

Nowy szlak turystyczny w Katowicach. Oznaczenie trasy wiodącej na szczyt Hałdy Kostuchna odbyło się w ramach warsztatów „Do sztuki gotowi start!” realizowanych w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Koordynatorką projektu jest Aneta Zasucha, a zaproszona przez nią autorka dzieła to Karolina Grzywnowicz, artystka multimedialna, autorka projektów interdyscyplinarnych, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Artystka nie nadała swojej pracy tytułu.

Pozostaje więc czekać, jak złoty szlak turystyczny na hałdzie nazwą sami mieszkańcy. Projekty Karoliny Grzywnowicz opierają się na pogłębionych badaniach, instalacje audio często bazują na zbieranych opowieściach i materiałach archiwalnych. Rezultaty sobotniej interwencji, będącej de facto skrzyżowaniem land artu i sztuki społecznie zaangażowanej, można oglądać idąc na Hałdę Kostuchna od strony ulicy Kołodzieja.
Autor Zdjęć: Jeremi Astaszow, JerBa Studio
Autor Notatki: Witold Szwedkowski
Źródło: SILESION, Nowy szlak turystyczny w Katowicach

O Galerii Sztuki Współczesnej BWA

Historia powstania Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach jest konsekwencją realizacji koncepcji z pierwszych lat powojennych zmierzających do utworzenia w Polsce instytucji wystawienniczej upowszechniającej plastykę. Odwołując się do wzorów przedwojennego Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie centralna instytucja wystawiennicza z delegaturami na terenie całego kraju miała popularyzować sztukę. Delegatura Centralnego Biura Wystaw w Katowicach powstała 1 sierpnia 1949 roku, mieściła się przy ulicy Dworcowej 13. W galerii pokazywano głównie wystawy monograficzne twórców lokalnych i wystawy agitacyjne pod hasłami politycznymi: „Praca i pokój” (1950), „Przyjaźń i pokój” (1951), „Młodzież w walce o pokój” (1951), „Lenin i Stalin w dobie Rewolucji Październikowej” (1952), „Stalingrad wczoraj i dziś” (1953).

DO SZTUKI GOTOWI START!

DO SZTUKI GOTOWI START! to projekt edukacyjno-artystyczny realizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach od początku 2012 roku. Potrzeba realizacji projektu zrodziła się z chęci wyjścia poza mury Galerii, wprost na ulice miasta, po to, aby dotrzeć ze Sztuką do mieszkańców Katowic z różnych środowisk i grup wiekowych. Idea projektu zakłada uczestnictwo w działaniach artystycznych jako pewien proces nawiązania relacji społecznych. Przypadkowy przechodzień przestaje być traktowany jako pasywna jednostka, staje się nie tylko aktywnym odbiorcą, lecz elementem twórczego działania, współodpowiedzialnym za jego specyfikę oraz za relacje, które zachodzą między uczestnikami. Wydarzenia artystyczne inicjowane są w różnych zakątkach Katowic. Siłą tego projektu jest różnorodność realizacji: począwszy od efemerycznych działań performatywnych (opartych na przykład na tańcu współczesnym), przez interaktywne spektakle teatralne i koncert śpiewaków operowych a skończywszy na akcjach zorientowanych społecznie (prowokujących do przemyśleń m.in. na temat sztuki, ekologii czy nas samych). Dodatkowo w galerii odbywają się warsztaty i wykłady (m.in. z zakresu designu, fotografii, warsztaty muzyczne). Jak dotąd na nasze zaproszenie odpowiedziało 49 artystów i edukatorów sztuki z całej Polski. Zrealizowali oni w sumie 32 akcje artystyczne. Dodatkowo zrealizowanych zostało 7 akcji według pomysłów nadesłanych na konkurs organizowany co roku w ramach projektu. Odbiorcami wszystkich działań było kilkanaście tysięcy osób.

Temat: Nowy szlak turystyczny w Katowicach

Reklama na KulturalnyBajtel.pl

 

enlargement

Przyjaciele bajtla:

  • multikino katowice
  • mbp katowice
  • Lokale przyjazne dzieciom Katowice
  • wydarzenia dla dzieci na śląsku i zagłębiu

wydarzenia dla dzieci śląsk, zagłębie, katowice, chorzów, gliwice