Polsko-Czeski Konkurs Plastyczny „Wodny świat”

Wszystkich małych plastyków zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach oraz Středisko volného času Korunka w Ostravie.

WODA
to nie tylko morskie głębiny, ale także „kałuża w drodze do szkoły”, czy źródło wykorzystywane w codziennych, domowych czynnościach. Wodny świat skrywa wiele tajemnic. Konkurs pozwoli spojrzeć szerzej na to zjawisko i odkryć jakie niesamowite skarby można znaleźć w „wodnym świecie”.


Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 5 do 15 lat.
Prace należy dostarczyć do 22.03.2019r. na adres Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”.

WARUNKI   UCZESTNICTWA:

 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 15 lat z przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków i domów kultury, instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych za wyjątkiem szkół artystycznych.
 • Prace formatu A-3 / 297 mm x 420 mm / mają być wykonane dowolną techniką. Prace w innych wymiarach nie zostaną zakwalifikowane.
 • Wszystkie prace powinny być zatytułowane oraz opatrzone przyklejoną na odwrocie metryczką według załączonego wzoru*.
 • Prace należy przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, ponieważ organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.
 • Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

KRYTERIA OCENY:

 • Oryginalność wyrazu artystycznego.
 • Swoboda w doborze środków artystycznych.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU i OGŁOSZENIE  WYNIKÓW:

 • Oceny prac dokona powołana przez Organizatorów Komisja.
 • Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Laureaci zostaną wyłonieni w czterech kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat.
 • O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.
 • Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym podsumowaniu konkursu w Středisku volného času Korunka w Ostravie 12 kwietnia 2019r. Organizatorzy zapewniają dojazd laureatów do Czech autokarem. Laureaci i opiekunowie korzystający z transportu Organizatora są zobowiązani do posiadania aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.
 • W przypadku prywatnego dojazdu laureatów do Czech, Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
 • Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji bez zgody autora i bez uiszczenia autorowi należności finansowych.

Regulamin oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie TUTAJ

enlargement

Przyjaciele bajtla:

 • multikino katowice
 • mbp katowice
 • Lokale przyjazne dzieciom Katowice
 • wydarzenia dla dzieci na śląsku i zagłębiu

wydarzenia dla dzieci śląsk, zagłębie, katowice, chorzów, gliwice