Angielski z HeleMele

Angielski z HeleMele

Angielski z HeleMele

Na naukę angielskiego nigdy nie jest za wcześnie. Metodyka zajęć Centrum Edukacyjnego HeleMele opiera się o naturalną naukę języka, lektorzy posługują się wyłącznie językiem angielskim, a dzieci uczą się przez zabawę. Zajęcia są niezwykle dynamiczne i interaktywne, a efekty pracy można zauważyć już po pierwszej lekcji.

Termin: wtorki, godziny:

 • 15:30 – 3-4 lata
 • 16:00 – 5-6 lat

Zajęcia będą się odbywać w 2 niezależnych edycjach. Zapisy na jedną wybraną edycję:
Edycja 1 /wrzesień-styczeń
Edycja 2 /luty -maj

Zapisy: 32 639 03 01

Miejsce: Laboratorium Wyobraźni w Bibliotece Głównej, ul. Kościuszki 25, Dąbrowa Górnicza

Źródło: MBP w Dąbrowie Górniczej, Angielski z HeleMele

Biblioteka Główna
Od 01.01.2007 r. Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej  udostępnia swoje zbiory czytelnikom w nowym obiekcie, zlokalizowanym w centrum Dąbrowy Górniczej przy ul. Kościuszki 25.
Obiekt, w swej zasadniczej części, jest klimatyzowany i pozbawiony barier architektonicznych (zespół wind i podjazdów umożliwia dostęp do zasobów bibliotecznych osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się).
 
  W nowym obiekcie uruchomiono agendy i działy Biblioteki Głównej:
 • Wypożyczalnię Centralną z wolnym dostępem do zbiorów książkowych, katalogami tradycyjnymi (kartkowymi) i komputerowymi w systemie MAK,
 • Wypożyczalnię dla Dzieci i Młodzieży z wolnym dostępem do książek i czasopism, z wydzielonym aneksem dla dzieci do lat 6 – „Bajeczną polaną”,
 • Czytelnię ze zbiorami książkowymi i licznymi tytułami prasy codziennej i czasopism oraz 2 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu,
 • Dział Informacyjno-Bibliograficzny udostępniający materiały z zakresu bibliografii i informacji naukowej w formie tradycyjnej i elektronicznej,
 • Dział Zbiorów Specjalnych ze zbiorami pozaksiążkowymi, takimi jak: książka mówiona, materiały audiowizualne i dokumenty elektroniczne,
 • Dział Książki Dawnej gromadzący książkę wydaną do 1956 r., w tym m.in. starodruki
 • Czytelnię Multimedialną wyposażoną w 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
 • Centrum Informacji Biznesowej i Technicznej oferujące bezpłatny dostęp do informacji, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki biznesowej, prawnej i technicznej,
 • Centrum Informacji Europejskiej oferujące informacje (w języku polskim i obcym) dotyczące Unii Europejskiej, krajów Europy i świata, zarówno w formie książkowej, jak i prasę oraz multimedia,
 • Centrum Edukacji Regionalnej proponujące kompleksową informację o regionie ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Dąbrowskiego.
 
Historia
Od 1958 r. Biblioteka Główna udostępniała swoje zbiory w budynku Pałacu Kultury Zagłębia. Przeniesiono ją tam ze starego lokalu mieszczącego się przy zbiegu ówczesnych ulic 3 Maja i Krótkiej (obecnie J. Jadena-Bandrowskiego). Na I piętrze PKZ usytuowano Czytelnię z Działem Opracowania oraz Wypożyczalnię dla Dorosłych. Dyrekcja z Administracją i Księgowością  oraz Wypożyczalnią dla Dzieci zajmowała pomieszczenie na parterze.
 
Z biegiem czasu  bibliotece przyznano dodatkowe pomieszczenia na I piętrze, w których mieściły się Wypożyczalnia Literatury Społeczno-Politycznej, Dział Opracowania, Wypożyczalnia dla Dzieci, Wypożyczalnia Naukowa.
W 1983 r.  utworzono Dział Regionaliów i Dział Informacyjny (obecnie Dział Informacyjno-Bibliograficzny).
 
W 2001 r. zamknięto Wypożyczalnię Naukową włączając jej księgozbiór do Wypożyczalni Centralnej, a pomieszczenia te wykorzystano na magazyn książek. Dzięki temu manewrowi czytelnicy zyskali wolny dostęp do całości księgozbioru naukowego Biblioteki Głównej MBP.
 
Ze względu na trudności lokalowe, z którymi Biblioteka Główna borykała się od wielu lat do 2007 r. funkcjonowała w dwóch odległych od siebie miejscach. Główne jej działy, tj. Wypożyczalnia Centralna, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia Naukowa, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, Dział Regionaliów zlokalizowane były w Pałacu Kultury Zagłębia, natomiast Dział Zbiorów Specjalnych, Dział Książki Obcojęzycznej i Dział Książki Dawnej miały swoją siedzibę przy ul. Reymonta 14.
enlargement

Przyjaciele bajtla:

 • multikino katowice
 • mbp katowice
 • Lokale przyjazne dzieciom Katowice
 • wydarzenia dla dzieci na śląsku i zagłębiu

wydarzenia dla dzieci śląsk, zagłębie, katowice, chorzów, gliwice