„Bajtel Klub” w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich

Rusza "Bajtel Klub" w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich

 

W Domu Pamięci Żydów Górnośląskich przygotowano przestrzeń edukacyjną dla najmłodszych. Organizatorzy chcą aby dzieci, już od najmłodszych lat, uczyły się historii naszego regionu, a także aby poznawały inne kultury, zapraszają do Bajtel klubu na cotygodniowe, niedzielne spotkania dla całych rodzin, które mają przybliżyć tradycję, historię i kulturę Żydów.

Bajtel klub ma lekką formułę luźnych, wesołych, rodzinnych spotkań, które odbywać się będą wokół zagadnień związanych z tradycją żydowską, opowieściami z Tory (świętej księgi Żydów) i żydowskiej kuchni. Spotkania pozwolą nam na przekazanie pewnego zasobu wiedzy w formie zabawy dla dzieci oraz ich opiekunów; mają uczyć akceptacji, empatii i wrażliwości na to co inne, obce kulturowo.

Udział w zajęciach Bajtel klubu daje najmłodszym szansę poznania wspaniałej historii i kultury Żydów. Organizatorowi  zależy, aby ta historia i kultura stały się częścią naszej własnej, aby były bliskie i zrozumiałe. Wierzą, że ta część historii jest ważna dla nas, ludzi żyjących dziś pomiędzy różnymi kulturami i religiami.

Temat najbliższych warsztatów: 

28.05. 2017  (grupa 3-6 lat) – NIVEA I INNE WYNALZAKI PANA OSCARA

Termin: każda niedziela, godz. 12.00

Wstęp: wolny

Miejsce: Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, Muzeum w Gliwicach, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14, Gliwice

Źródło: Muzeum w Gliwicach, „Bajtel Klub” w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich

 

 

enlargement