Jeśli macie książki, do których już nie wrócicie, wymieńcie na coś innego. Wymienić można książki wydane w latach 2000-2015.
Organizatorami wymiany są: Śląscy Blogerzy Książkowi oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej.
Przyjdź i wymień! Znajdź coś dla siebie! Obowiązuje zasada: ile przynosisz – tyle wynosisz!

Regulamin wymiany:
1. Wymianę książkową organizują Śląscy blogerzy książkowi we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej w dniu 6.06.2015 r. (sobota)
2. Organizatorzy akcji w żaden sposób nie zarabiają na tej akcji oraz nie czerpią z niej żadnych innych profitów.
3. „Ile przynosisz tyle wynosisz” to główna zasada akcji.
4. Książki wymieniamy w dwóch kategoriach (ze względu na datę wydania książki): I kategoria to roczniki 2000 – 2007, II kategoria to roczniki 2008 do 2015.
5. Wymieniamy tylko beletrystykę dla dorosłych oraz dla młodzieży. Nie przyjmujemy książek dla dzieci, podręczników, poradników, komiksów itp. Przyniesione książki powinny być w dobrym stanie.
6. Wymiana odbywa się „z ręki do ręki” – jeśli zainteresuje nas dana pozycja na stoliku/regale z danej kategorii to wymieniamy ją na własne książki z tej samej kategorii (decyduje rok wydania).
7. Wraz z oddaniem książek na wymianę uczestnik traci do nich prawo i nie może domagać się ich zwrotu.
8. Wszystkie inne wątpliwości rozwieją blogerzy dyżurujący na stoisku.