Rozliczenie podatku z zagranicy.

Polak, który przebywał w Polsce dłużej niż 183 dni, ma obowiązek rozliczyć się z podatku w Polsce. Poza tym to właśnie w Polsce ma swoje centrum interesów osobistych i życiowych. Te dwie sytuacje świadczą o rezydencji podatkowej w Polsce.

Kiedy trzeba zrobić?

Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy rozliczenie podatku z zagranicy jest obowiązkowe. Decyduje o tym rezydencja podatkowa, która zależy od tego, w jakim kraju podatnik mieszka. Rozliczenie podatku z zagranicy powinno odbyć się do końca kwietnia każdego roku. Wtedy to następuje rozliczenie za rok poprzedni. W zależności od kraju, w którym Polak zarabiał pieniądze, należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym zwrot podatku z zagranicy. Jeżeli Polak nie jest polskim rezydentem, podlega tylko tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i rozlicza jedynie dochody osiągnięte w Polsce. Kto jest polskim rezydentem podatkowym, ma obowiązek rozliczyć się z dochodów osiągniętych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jak wszystko wyliczyć?

Jeżeli podatnik otrzymał zwrot podatku od dochodu z zagranicy, to w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza kwoty poprzednio odliczone. O tym, czy ten zwrot należy uwzględnić w polskim zeznaniu PIT, decyduje kraj, z którego podatnik otrzymał zwrot. Jeśli Polska ma podpisaną umowę odliczenia z progresją w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, wtedy nie wykazuje w polskim PIT zwrotu podatku z zagranicy, dlatego, że wtedy dochody zagraniczne są zwolnione z podatku.

Rozliczenie podatku z zagranicy metodą proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Takie odliczenie jest możliwe tylko od wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Jeżeli podatnik zarabiał pieniądze w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy podatkowej, wtedy rozliczenie podatku z zagranicy następuje metodą proporcjonalnego odliczenia. Do rozliczenia podatku potrzebny będzie PIT-36 wraz ze złącznikiem, który jest osobny dla danego kraju. W takim zeznaniu należy uwzględnić dochody zagraniczne oraz podatek tam zapłacony.

Post Author: jakaokazja